Nyheter & Stories

Artikeln i tidningen Position om utmaningen inom Industri 4.0
Att stärka den inhemska industrins konkurrenskraftighet är motivet för Industri 4.0. Men att nå dit är långt ifrån problemfritt och vägen dit kantas av utmaningar.

Att stärka den inhemska industrins konkurrenskraftighet är motivet för Industri 4.0. Men att nå dit är långt ifrån problemfritt och vägen dit kantas av utmaningar.

Initiativet Industri 4.0 bygger på att den inhemska industrin ska bli mer konkurrenskraftig.  Utmaningarna vi står inför är att det finns mindre och mindre tid för varje projekt, företag vill ständigt ha mer kontroll på verksamheten, högre flexibilitet i produktvarianter och upp- och ned-skalning på produktserier. Nu måste saker och ting gå snabbare, den globala utmaningen finns där hela tiden. Det gäller att få fram nya produkter fort för att klara kortare produktlivscykler. En annan utmaning är att digitalisera verksamheten.

– Man ska inte digitalisera för digitaliseringens skull, det måste finnas ett business-case att utgå ifrån. Man ska anpassa sig till verkligheten, förhållandet som vi ser nu är 1:1 verklighet – digital värld. Jag tycker man ser en trend där digitala tvillingar kommit upp på agendan hos företagsledningen hos fler och fler tillverkande bolag, säger Daniel Wigren, VD på Virtual Manufacturing AB.

”MAN SKA INTE DIGITALISERA FÖR DIGITALISERINGENS SKULL”

Det är en utmaning i sig för ett tillverkande bolag att veta och försöka förstå vad som skapar mest värde och att kartlägga var i verksamheten man har störst behov av att göra något. Var finns det möjlighet att få mest tillbaka? Det finns också organisatoriska utmaningar med att implementera helt ny teknik.

– Man måste få med företagsledningen. Där handlar det mycket om att man måste skapa kontakter horisontellt och vertikalt inom organisation, att knyta samman leverantör med distributör och tillverkande företag och även internt se till att alla kommunicerar med varandra.

I Sverige är det få förunnat att få vara med och bygga fabriker under sin livstid, därför finns det relativt ont om kompetens inom detta område. När man ska införa en ny produkt i befintlig tillverkning, eller bygga en helt ny produktionslina, finns det därför stort behov av kompetens inom allt som handlar om robotics, AI, VR – kort sagt ny teknik för att optimera tillverkningsprocessen redan från början. I det skedet kommer Virtual Manufacturing ofta in.

Virtual Manufacturing är en leverantör av leanbaserade produktions- och logistiklösningar och en samarbetspartner inom Industri 4.0. Daniel berättar att man har identifierat ett antal framgångsfaktorer hos de kunder som genomfört en lyckad digitalisering.

– Det viktigaste är att man sätter mål och sedan delar dem i små trappsteg för att komma dit man vill. Våga testa, våga utmana och våga misslyckas. Jag ifrågasätter ofta företagsledningar eftersom jag ofta tycker att de är alltför fokuserade på vissa specifika KPI:er. De kan tycka att man ska ha en återbetalning på investeringen på under två år, annars är det inte värt risken.

”JAG IFRÅGASÄTTER OFTA FÖRETAGSLEDNINGAR EFTERSOM JAG OFTA TYCKER ATT DE ÄR ALLTFÖR FOKUSERADE PÅ VISSA SPECIFIKA KPI:ER”