Nyheter & Stories

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta.

Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas med det. Automationschecken ska ge ert företag möjlighet att ta in extern kompetens, som kan användas till att:

 • Förbereda en investering i automation
 • Förbättra beställarkompetensen av framtidssäkrade automationslösningar
 • Minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik
 • Öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling
 • Vidareutbilda personal för omställning till automation

Automationscheckarna får inte användas till direkta investeringar i robotar, utan ska minska den tekniska och/eller ekonomiska risken för att underlätta inför kommande investeringar. Det övergripande målet är att öka automationsmognaden och skapa nya värden i företaget.

Automationschecken ska användas för externa kostnader, exempelvis:

 • tekniska utredningar från integratör, systemleverantör eller annan konsult för att förbereda för automationslösning
 • testning av automationslösning för exempelvis arbetsuppgifter med bristande ergonomi, förbättrade produktions- och arbetsflöden eller tillverkningsmoment
 • simulering och provning av automationslösning vid exempelvis en testbädd eller testcenter
  projektering av automationslösning
 • utbildning av personal för att säkerställa att de uppfyller kompetensnivå och krav som kan kopplas till en automationslösning

Automationschecken kan inte användas till:

 • direkta investeringar i robotar
 • inköp av mjukvara
 • generell produktutveckling
 • löpande affärsutveckling
 • materialinköp
 • löpande applikation- och webbutveckling
 • licenskostnader
 • resor
 • marknadsföring/försäljningsinsatser
 • stöd till företag som bedriver verksamhet inom fiske- och vattenbrukssektorn (SNI-kod 10.2)