Nyheter & Stories

Arkite – Human Interface Mate (HIM)

Arkite – Human Interface Mate (HIM)

”Human Interface Mate förvandlar arbetsstationer till en digital och interaktiv miljö. Det är den optimala teknologin för operatörsguidning ” Fördelar kvalitetsmässigt: Motverkar mänskliga felSpårbarhetMinskar mängden omarbete och produkter som behöver...

Industrialiseringsaspekter i tidig produktutveckling

Industrialiseringsaspekter i tidig produktutveckling

Kunden är tillverkare och utvecklare av elfordon. Industrialisering och Industrialiseringsaspekter i tidig produktutveckling. Resultatet: Produktionskritik i tidig fas för att väva in tillverkningsbarhet i produktutvecklingen innan serieproduktion.