Nyheter & Stories

Kunden är tillverkare och utvecklare av elfordon. Industrialisering och Industrialiseringsaspekter i tidig produktutveckling.
Resultatet: Produktionskritik i tidig fas för att väva in tillverkningsbarhet i produktutvecklingen innan serieproduktion.