Nyheter & Stories

Utveckling av arbetsmetoder i virtuella verktyg för produktionsutveckling.

Uppdraget är att anpassa och utveckla metoder hur de virtuella verktygen ska användas. Vi utvecklar kontinuerligt metoden som ska säkerställa arbetet med virtuella verktyg i produktion- och produktutvecklingen. Vi tar ansvar för bla Method development, User support, Training och Roll Out preparation.