Nyheter & Stories

Industrialiserings & Ramp-up projekt där Virtual Manufacturing bidrog med Interim Produktionschef & Projektledare.Vi införande av Standardized Work & Shop Floor Management.

Detta var ett helt unikt Industrialiserings projekt som genomfördes. Förutom att fylla stolarna Produktionschef & Industraliseringsprojektledare genomfördes arbeten med 
Standardized Work & Shop Floor Management, händelsebaserad simulering samt simulering OLP Robot line, indirekt via Yaskawa.

Produktionen traktades upp enligt önskemål. En implementering med metod och systemstöd för Standardiserat arbetssätt har påbörjades under hösten 2012.