Nyheter & Stories

Kunden är tillverkare och utvecklare av elfordon. Industrialisering och Industrialiseringsaspekter i tidig produktutveckling.

Resultatet: Produktkritik i tidig fas för att väva in tillverkningsbarhet i produktutvecklingen. Serieproduktion startade upp i början på 2013.