Nyheter & Stories

Sex prototyper togs fram under 10 månader allt enligt SET Based Design & Virtual Manufacturing

Det arbetas med tre parallella prototyper. Ny pilotfabrik i Stockholm och Ny Fabrik i Olvega(komma) Spanien.

Resultat: Från projektstart till fabrik – 18 månaders ledtid. Från sista 3D släpp till produktionsstart – 6 veckor