Nyheter & Stories

Flödessimulering är ett kraftfullt verktyg för att säkerställa att nybyggnationer eller förändringar i befintlig produktionsanläggning kommer att nå uppsatta mål gällande exempelvis kapacitet och ledtider. Genom att simulera det tänkta produktionskonceptet innan förändringarna genomförs kan kostsamma felbeslut undvikas. Virtual Manufacturing har nordens största flödessimuleringsgrupp med erfarenheter från många olika branscher.

Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med

• Modell av dagens produktion för att förstå hur den fungerar och vilka parametrar som påverkar
• Kapacitetsberäkningar
• Konceptmodeller
• Säkra investering av ny eller modifierad line

Styrkor med flödessimulering
• Underlag för att ta rätt beslut och göra sunda investeringar
• Visualisering av din plan
• Lätt att utforska många möjliga förslag
• Identifiering av flaskhalsar
• Skapa konsensus
• Förberedelse för förändring
• Feldiagnostisering
• Skapa förståelse


Exempel på genomförda projekt

Volvo Truck Corp, Umeå
Resultat:
Identifierat & verifierat kapacitetsproblem för måleriet i hyttfabriken i Umeå. Utvärderat investeringar och föreslagit ändringar. Simuleringsresultatet har använts som underlag för investeringsbeslut.

Volvo Truck Corp, Umeå 
Resultat:
Levererat en konfiguerbar simuleringsmodell över klippline på Volvo i Umeå. Verifierat kapacitetsproblem.

Gram Equipment AS, Vojens
Resultat:
Visuella konfigurerbara modeller som kunden kan använda för att analysera hur känsliga olika robotplockningskoncept är för produktionsstopp.

Flödessimuleringsgruppen
Vi är Nordens största simuleringsgrupp och har olika branscherfarenhet att erbjuda. Tillsammans med 14 andra ingår vi i affärsområdet Assembly & Production flow. Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa er att optimera er produktion.