Nyheter & Stories

CheckProof är det ultimata systemet för att digitalisera checklistor. CheckProof hjälper er att utföra preventivt underhåll samt öka kvalitén, hälsan och säkerheten på er arbetsplats.

CheckProof kan användas för:

  • Alla typer av checklistor för underhåll av maskiner och kvalitetskontroller.
  • Säkerhetsronder: Kaizen aktiviteter, 5S ronder och riskbedömningar.
  • Kolla vätskenivåer och materialpåfyllnad.
  • Avvikelserapporter.
  • Arbetsplatsskador, incidentrapportering och påbud.