Virtual Manufacturing AB

Virtual Manufacturing bildades i december 2006 av ett antal grundare med en gedigen erfarenhet och historik inom modern produktionsutveckling.

Vi har idag kontor i Göteborg, Linköping, Bangkok (Thailand) och Penang (Malaysia).

Vår Vision

Virtual Manufacturing är den mest innovativa partnern inom modern produktions- och logistikutveckling. Kompetens, kvalitet och hållbara åtaganden är våra ledstjärnor. Med hjälp av nya angreppssätt och synsätt ska vi hjälpa ledande företag inom tillverkningsindustrin att skapa värde och uppnå världsklass.

Våra Värderingar

Innovation – Vår drivkraft är långsiktig förbättring och nytänkande.

Kunder – Vi skapar nöjda kunder genom att visa riktiga vinster och bygga kunskap.

Förändring – Vi skapar möjligheterna till en naturlig förändringsprocess.

Medarbetare – Vi tar ansvar för våra medarbetares utveckling, kompetens och kreativa potential.

The Virtual Way – Vår grund ligger i globalt tänkande med lokal handlingskraft – vi skall vara ett föredöme för att skapa resultat med små resurser.

Virtual Manufacturing, Kina, C/O Youxin Parts Co. Ltd

Virtual Manufacturing Sweden AB, HK

Virtual Manufacturing Region Öst

Virtual Manufacturing Thailand Co. Ltd

Virtual Manufacturing, Kina, C/O Youxin Parts Co. Ltd

Virtual Manufacturing Region Syd