Dela detta mail:

Värde av en 3D Scanning - Undvik överraskningar och onödiga kostnader

Med hjälp av 3D Scanning kan du få full tillgång till din fabrik var du än befinner dig i världen. Du kan även få en så kallad "virtual fly through" både inomhus och utomhus. Resultaten av en 3D Scanning kan användas för att skapa en 3D layout utav din fabrik oavsett om det är för komplett layout eller för enskild station. Dessutom går det snabbare att skapa en 3D layout med hög noggrannhet jämfört med traditionell inmätning. Används alltså som en Footprint för fortsatt layout-arbete.

Resultatet av en 3D scanning, det så kallade ”molnet”, gör det möjligt att se/mäta och ta hänsyn även till höjden i lokalen, portar, ventilationsrör, utrustning mm. Ett resultat i 360 grader, X Y Z-led. Undvik överraskningar och onödiga kostnader.

Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med

  • 3D scanning att användas som Footprint för fortsatt layout-arbete.
  • Kompletta 2D/3D layouter av hela fabriker eller enskilda produktionsceller/installationer.
  • Verifiering av Er befintliga layout och/eller av utrustningsinstallationer.
  • Få din fabrik tillgänglig via Webshare.

 

Rätt detaljnivå för rätt syfte och behov

Exempel på genomförda projekt

2 fabriker blev 1

3D scanning till 3D layout

3D scanning av 220 000 m²

Resultat: Efter scanning, leverans av 2D och 3D Layout med tillhörande maskinlista.
30% reducering av ytan, bättre flöde samt reducerat antal maskiner med 10%.

Resultat: Kontinuerlig scanning av fabriken för uppdatering av 3D Layout.

Resultat: Total kontroll av lager och ytor utomhus - 220 000 m². Används till grund för dimensionering och placering av lagerytor.

Leverans av punktmolm

Digital kopia via punktmoln

Verifiering av befintlig 2D

Resultat: Leverans av punktmoln att användas för planering och modulering för installation av ny produktionsutrustning.

Resultat: Digital kopia i form av ett punktmoln. Modellen skapas genom 3D-scanning och kan bland annat användas vid visualiseringar.

Resultat: Utklipp ur punktmolnet importerades till Process Simulate i syfte att verifiera befintlig 2D layout.

3D Scanning arbetsmetod

Vi 3D scannar i hela världen. 3D scanningen sker företrädesvis under produktionsstopp då det underlättar och förkortar vår totala projekt tid. Då varje projekt är unikt inleder vi med en förutsättningskalkyl där uppskattad kost och tidsåtgång redovisas utifrån kundens önskemål av omfattning och noggrannhetsnivå.

Virtual Manufacturing

- din kompletta samarbetspartner inom framtidens produktion- & logistikutveckling.

Kontakta oss på tel: 031-26 55 44

Virtual Manufacturing Sweden AB,
Fabriksgatan 21, 412 50 Göteborg.

Göteborg - Linköping - Köping - Århus Danmark -
Kuala Lumpur, Malaysia - Shanghai / Ningbo, Kina - Bangkok, Thailand
Läs mer på www.virtual.se 
Mail: info@virtual.se


© 2019 Virtual Manufacturing Sweden AB