Dela detta mail:

Med hjälp av 3D Scanning kan du få full tillgång till din fabrik var du än befinner dig i världen. Man kan säga att du kan gå till Gemba virtuellt vart du än är i världen. 3D Scanning kan användas för att skapa en 3D layout utav din fabrik oavsett om det är för komplett layout eller för enskild station.

En layout i 3D är enklare att förstå och tar hänsyn till höjden i lokalen, portar, ventilationsrör, utrustning. Dessutom går den snabbare att skapa med hög noggrannhet jämfört med traditionell inmätning. Tidigt under designprocessen belyser den utmaningar och krav i produktionskedjan. 

Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med

  • 3D-scanning för verifiering av ytor och dimensioner.
  • As Is-analyser – To Be Koncept – 3D modellering av fabriksutrustning med olika noggrannhetskrav baserat på var och hur modellerna skall användas.
  • 3D Layout eller Simulering/Programmering.
  • Få din fabrik tillgänglig via Webshare 
  • Layoutprojekt.

 

Exempel på genomförda projekt

Leverans av 2D/3D Layout med tillhörande maskinlista.
30% reducering av ytan, bättre flöde samt reducerat antalet maskiner med 10%.

Genomfört 3D Scanning/Layout AS IS samt 3D Layout To Be i arbetet att bygga en ny line för ökad produktion. 

Robot i samarbete med människa ger nya möjligheter. 3D scannad miljö för att fånga upp varenda detalj.

Virtual Manufacturing

- din kompletta samarbetspartner inom framtidens produktion- & logistikutveckling.

Kontakta oss på tel: 031-26 55 44

Virtual Manufacturing Sweden AB,
Fabriksgatan 21, 412 50 Göteborg.

Göteborg - Linköping - Köping - Århus Danmark -
Kuala Lumpur, Malaysia - Shanghai / Ningbo, Kina - Bangkok, Thailand
Läs mer på www.virtual.se 
Mail: info@virtual.se