Dela detta mail:

Undvik kostsamma fel med hjälp av flödessimulering

Genom att simulera det tänkta konceptet innan förändringar genomförs kan kostsamma felaktiga beslut undvikas. Flödessimulering är ett kraftfullt verktyg för att säkerställa att förändringar i produktionsanläggningen kommer att resultera i förväntade resultat.

Virtual Manufacturing har en av nordens största flödessimuleringsgrupper med erfarenheter från många olika branscher.

Styrkor med flödessimulering och optimering

 • Underlag för att ta rätt beslut och göra sunda investeringar
 • Visualisering av din plan
 • Lätt att utforska många möjliga förslag
 • Identifiering av flaskhalsar
 • Skapa konsensus
 • Förberedelse för förändring
 • Feldiagnostisering
 • Skapa förståelse

 

Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med

 • Modell av dagens produktion för att förstå hur den fungerar och vilka parametrar som påverkar den
 • Kapacitetsberäkningar
 • Konceptmodeller
 • Säkra investering av ny eller modifierad line
 • Ta fram effektiv produktionsplanering

 

Exempel på genomförda projekt

Resultat:

Identifierat & verifierat kapacitetsproblem för måleriet i hyttfabriken i Umeå. Utvärderat investeringar och föreslagit ändringar. Simuleringsresultatet har använts som underlag för investeringsbeslut.

Resultat:

Identifierat design- och kapacitetsproblem för ett rörpostsystem. Specificerat förändringsförslag. Verifierat förslag med hjälp av simuleringsmodellen.

Resultat:

Visuella konfigurerbara modeller som kunden kan använda för att analysera hur känsliga olika robotplockningskoncept är för produktionsstopp.

Virtual Manufacturing

- din kompletta samarbetspartner inom framtidens produktions- & logistikutveckling.

Kontakta oss på tel: 031-26 55 44

Virtual Manufacturing Sweden AB,
Fabriksgatan 21, 412 50 Göteborg.

Göteborg - Linköping - Köping - Århus Danmark -
Kuala Lumpur, Malaysia - Shanghai / Ningbo, Kina - Bangkok, Thailand
Läs mer på www.virtual.se 
Mail: info@virtual.se