Undvik kostsamma fel med flödessimulering

Flödessimulering är ett kraftfullt verktyg för att säkerställa att förändringar i produktionsanläggningen kommer att resultera i förväntade resultat gällande exempelvis kapacitet och ledtider. Genom att simulera det tänkta produktionskonceptet innan förändringarna genomförs kan kostsamma felbeslut undvikas. Virtual Manufacturing har nordens största flödessimuleringsgrupp med erfarenheter från många olika branscher.  

Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa
till med

• Modell av dagens produktion för att förstå
   hur den fungerar och vilka parametrar som
   påverkar den
• Kapacitetsberäkningar
• Konceptmodeller
• Säkra investering av ny eller modifierad line

Styrkor med flödessimulering

• Underlag för att ta rätt beslut och göra
   sunda investeringar
• Visualisering av din plan
• Lätt att utforska många möjliga förslag
• Identifiering av flaskhalsar
• Skapa konsensus
• Förberedelse för förändring
• Feldiagnostisering
• Skapa förståelse

 

Exempel på genomförda projekt

Måleriverkstad,
Volvo Truck Corp,

Resultat:
Identifierat & verifierat kapacitetsproblem för måleriet i hyttfabriken i Umeå. Utvärderat investeringar och föreslagit ändringar. Simuleringsresultatet har använts som underlag för investeringsbeslut.

Rörpostsystem, Hanter IT

 
Resultat:
Identifierat design- och kapacitetsproblem för ett rörpostsystem. Specificerat förändringsförslag. Verifierat förslag med hjälp av simuleringsmodellen.


Robotprogramering
Gram Equipment

Resultat:
Visuella konfigurerbara modeller som kunden kan använda för att analysera hur känsliga olika robotplockningskoncept är för produktionsstopp.

Flödessimuleringsgruppen

Vi är Nordens största simuleringsgrupp och har olika branscherfarenhet att erbjuda. Tillsammans med 16 andra ingår vi i affärsområdet Assembly & Production flow. Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa er att optimera er produktion.

Mail: A&PF@virtual.se Tel: 031‐26 55 44

 

 

Virtual Manufacturing Sweden AB

Virtual Manufacturing är en leverantör av leanbaserade produktionsutvecklingstjänster. Vi tror på, och är beredda att ta oss an utmaningen, att knyta samman teknik, metoder och hårt arbete runt omkring produktionsutveckling för att uppnå resultat. Detta görs både i en virtuell och fysisk värld, innan och efter produktionsstart. I projekt förverkligar vi dagligen våra egna och kunders drömmar. Vi vet hur vi tillsammans med våra kunder skapar värde. Välkomna att tillsammans med oss skapa värde i din produktion "The Virtual Way".

Kontakta oss
tel 031-26 55 44

Virtual Manufacturing Sweden AB, Fabriksgatan 21, 412 50 Göteborg.
Vi finns i: Göteborg - Gnosjö - Oskarshamn - Linköping - Köping - Århus                                                

läs mer på
 
    VM DES erbjudande Flyer A4 201507.pdf