Dela detta mail:

Virtual erbjuder nu lösningar inom Karakuri
- low cost automation

Karakuri

Det hållbara sättets automatisering

“Karakuri”, också känt som Low Cost Automation är ett japanskt begrepp. Det kan definieras som att genomföra rörelse med ingen eller lite kraft för att öka automationsnivån. Det är en väsentlig del av Lean-metodiken och skapar en viss grad av automation bestående av komponenter, mekanismer och enheter på marknaden.

Karakurins historia går tillbaka till 1800-talet i Japan. Under den tiden introducerades ”Karakuri ningyo” som är en mekanisk docka som utnyttjar gravitationen som kraftkälla för att utföra komplexa rörelser. Två århundraden senare är Karakuri-principen fortfarande i användning inom tillverkningsindustrin.
 

Unika Karakuri-lösningar tillverkade till specifika krav

Upptäck potentialen med Karakuri

Karakuri kan implementeras i alla typer av tillverkande industrier. Från materialhantering till automatisering av monteringsoperationer.

Ett exempel på detta är så kallade Shooter-lösningar där materialbäraren, exempelvis en plastback, förflyttas från shooter-vagnen in till materialställaget med hjälp av gravitation och rullbanor.

Virtual Manufacturing

- din kompletta samarbetspartner inom framtidens produktions- & logistikutveckling.

Kontakta oss på tel: 031-26 55 44

Virtual Manufacturing Sweden AB,
Fabriksgatan 21, 412 50 Göteborg.

Göteborg - Linköping - Köping - Århus Danmark -
Kuala Lumpur, Malaysia - Shanghai / Ningbo, Kina - Bangkok, Thailand
Läs mer på www.virtual.se 
Mail: info@virtual.se