Dela detta mail:


Planera och kommunicera med layout

Vid industrialiseringsprojekt i nya eller befintliga lokaler är layouten ett viktigt verktyg för planering, simulering och kommunikation. En layout i 3D är enklare att förstå och tar hänsyn till höjden i lokalen, portar, ventilationsrör mm. Tidigt under designprocessen belyser den utmaningar och krav i produktionskedjan. En väl genomförd layout innehåller även material i arbete.

Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med

  • 2D/3D Layout
  • 3D Scanning
  • Arbetsplatsutformning Cell /Line
  • ASIS – Koncept – TOBE
  • 3D modellering av fabriksutrustning med olika noggrannhetskrav baserat på var modellerna skall användas.
  • Flödessimulering
  • 3D Scanning för att kalibrera 2D/3D Layout samt hitta utrustning som inte finns med i layouten
  • Ergonomi, HSE/HSM Konstruktion av materialfasad, Kitvagnar.
  • Konceptuell verktygs- och fixturkonstruktion.
  • Värdeflöde – VSM, Value Stream Mapping.

 

Exempel på genomförda projekt

2 fabriker blev 1, Fanerami

Resultat: Leverans av 2D/3D Layout med tillhörande maskinlista.
30% reducering av ytan, bättre flöde samt reducerat antalet maskiner med 10%.

Flöde, Gnosjö Laserstans

Resultat: Bearbetning ligger bättre i flödet. Frigjord yta till utlastning. Bättre åtkomst för fifo-lager. Samordning av lasermaskiner och bättre tillflöde av plåt till lasers och stansmaskiner. 

Tillbyggnad, EMAB

Resultat: Layout för utvärdering av eventuell utbyggnad och placering av maskiner samt visuellt flöde med pilar för högvolymsprodukter.

Virtual Manufacturing

- din kompletta samarbetspartner inom framtidens produktion- & logistikutveckling.

Kontakta oss på tel: 031-26 55 44

Virtual Manufacturing Sweden AB,
Fabriksgatan 21, 412 50 Göteborg.

Göteborg - Linköping - Köping - Århus Danmark -
Kuala Lumpur, Malaysia - Shanghai / Ningbo, Kina - Bangkok, Thailand
Läs mer på www.virtual.se 
Mail: info@virtual.se