Dela detta mail:

Vi vet vad Livsmedelsindustrin behöver!

Vi vet vad Livsmedelsföretag behöver. Vi har mångårig & stora kunskaper om Smart produktion. Det finns över 20-årig erfarenhet av Livsmedelsindustrin hos oss. Det gör att vi har  god förståelse om hur ni ska kunna bli ännu mer lönsamma och konkurrenskraftiga. Vi vet vilka krav som ställs på er, både från lagar men framförallt era kunder. Vi hjälper er att finna, synliggöra, åtgärda ert WASTE. Ni blir effektivare, får större andel av VÄRDESKAPANDE tid.

Ta tillvara på allas kunskap

Att ta tillvara allas kunskap är ett bra sätt att minska slöseriet ( WASTE )- med tid och resurser på ert företag. Genom att minska det som inte är värdeskapande frigör du resurser. Värdeskapande är alltså det som är ett värde för
din kund. Det handlar inte om att arbeta hårdare eller fortare, utan att gå igenom hela verksamheten med ”NYA” ögon, därefter arbeta På ett ”SMARTARE” sätt.

Exempel på genomförda projekt

Layout

Layout för utvärdering av eventuell utbyggnad och placering av maskiner samt visuellt flöde utav allergener samt känsliga produkter

Materialhantering

Leverans av ett materialställ för kryddor i kryddrum Som gör det lätt att tillämpa FIFU-Principen. Tar det äldsta framifrån & fyller på med nytt bakifrån. Dessa konstruktioner är lätta att hålla rena och fräscha

Arbetsinstruktioner / Recepthantering

Ett levande dokument som innehåller processens alla steg samt synliggör & talar om hur de kritiska punkterna enligt HACCP ska hanteras, kollas & dokumenteras

Virtual Manufacturing erbjuder er hjälp med

 • Att införa Smart produktionsteknik/metodik
 • Behovsanalys
  För att vi gemensamt ska snabbt komma fram till en plan på vilka områden som ger en god effekt att börja med.
 • Flödessimulering
  En analys av produktionsflödet för att vi ska kunna finna, visualisera och eliminera WASTE och flaskhalsar.
 • SMED analys – Ställtidsförkortning
  En analys av ställtid för produktbyte, rengöring.
 • Förbättringsförslag
  På hur produktionen blir effektivare och bättre.
 • Arbetsinstruktioner
 • Layout
 • Scanning av byggnad eller maskiner
 • Förblötningsvagnar, kryddvagnar, kryddställ, rengöringsvagnar med mera
 • Automatisera
 • Stopptidsuppföljning

 

Virtual Manufacturing

- din kompletta samarbetspartner inom framtidens produktion- & logistikutveckling.

Kontakta oss på tel: 031-26 55 44

Virtual Manufacturing Sweden AB,
Fabriksgatan 21, 412 50 Göteborg.

Göteborg - Linköping - Köping - Århus Danmark -
Kuala Lumpur, Malaysia - Shanghai / Ningbo, Kina - Bangkok, Thailand
Läs mer på www.virtual.se 
Mail: info@virtual.se