Synliggör processer där kostnader kan minskas.

Genom värdeflödeskartläggning av en produkts flödesväg från början till slut genom att klart lägga alla genomloppstider, ledtider, kostnader, kapitalbindning mm för att hitta de delar inom flödet där man kan kapa kostnader.

Virtual manufacturing utför tjänster inom Value Stream mapping (VSM) inklusive tid och metod studier. Tid är oftast grunden till lönsamma företag. Om tiden inte är korrekt kommer det att påverka marknadsföringen, process planeringen, process designen, produktdesignen samt ledningen vilket kan leda till stora ekonomiska förluster.