Beredning är länken mellan konstruktion och produktion. Konstruktörer utvecklar normalt produkter för funktion. Beredning granskar kritiskt och ger feedback för att anpassa produkten till en kostnadseffektiv produktion. Beredning är med från projektstart av ny produkt till serieproduktion.

Virtual Manufacturing erbjuder konsulter inom Assembly & Production Flow med bred erfarenhet inom beredning så väl klassisk beredning i ERP som 3D Baserad Beredning i PLM system. Vi har erfarenhet av att jobba i olika typer av ERP/PLM system såsom ERP/Delmia, PTC/Siemens/AviX.

 

Beredning ger framgång

I ”The Virtual Way” vill vi jobba i tidiga faser med information som exempelvis 3D-modeller med vetskapen om att merparten av den framtida produktlivskostnaden sätts i väldigt tidig fas.

"Virtual Training" är vår operatörsträning där vi skapar delaktighet och får feedback inför produktionsstart.

I vårt Beredning & Industrialiseringsarbete vill vi vara väl förberedda för produktionsstart – ”Ready To Start” allt för att undvika överraskningar ”Surprise Avoidance”.

 

 

Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med är:

 • Beredning - Producerbarhetsanalyser DFA/DFM - Produktgranskning   
 • Utredningar kring egentillverkning eller inköp
 • 3D Beredning - A-DMU/Assembly Simulering & Sekvensering 
 • 3D Geometri simulerar för att säkerställa monterbarhet – Packning & kollisionschecker 

 • Processplanering/Metodberedning med strukturhantering (Processberedning, Processmodellering)  
 • Olika systemstöd som ERP/PLM - Tidsättning - Kalkyltider - Uppskattade tider och standardtider (MTM, SAM och AviX)    
 • Inkörningskurvor/Takter - Värdeflöde - VSM Value Stream Mapping - Process mappning
 • Flöde - Flödessimulering - Produktionsflödessimulering - Produktionssimulering        
 • DES -  Discrete Event Simulation - P-FMEA - Arbetsinstruktioner    

 • Line-balansering / Stationsbalansering - Materialfasadsbalansering
 • Ergonomi, HSE / HSM - 2D/3D Layout / Arbetsplatsutformning Cell / Line   
 • Konstruktion av materialfasad, Kitvagnar - Verktygs- & Fixturkonstruktion    
 • Industrialisering - Investeringskalkyler - Förfrågningsunderlag - Teknisk Upphandlingsstöd