2D/3D Layout

När ny utrustning installeras är det alltid viktigt att visualisera målet för teamet och utesluta alla eventuella missförstånd. En detaljerad 3D-layout möjliggör även mer komplexa robotsimuleringar för att optimera sekvenser och styrlogik med avseende på produktflöde och zonfördelning.

Virtual Manufacturing har en inom Robotics & Automation en väl definierad metod för att nå optimala greenfield 3D-layouter. I befintliga anläggningar måste denna metod kompletteras med 3D Scanning och andra layoutmetoder.

Stories