Arbetsstationer

Produktkatalog

Flexibla och ergonomiska arbetsplatser ligger till grund för kvalitet och effektivitet i produktionen. Virtual Manufacturing designar och producerar modulbaserade arbetsstationer, baserade på ett pipe-racking system som kan varieras i oändlighet. Det flexibla systemet gör det möjligt att arbeta effektivt och ergonomiskt, även under förändring och utveckling av produktionen.

Virtual Manufacturing har unik kompetens i att utforma arbetsplatser med avseende på ergonomi, säkerhet och produktivitet. Vi tar ansvar för hela arbetsplatsen och använder oss av klassiska produktionstekniska metoder i kombination med nya tekniker för att utforma den perfekta arbetsstationen.

Stories