Checkproof – digitala checklistor

CheckProof är det ultimata systemet för att digitalisera checklistor. CheckProof hjälper er att utföra preventivt underhåll samt öka kvalitén, hälsan och säkerheten på er arbetsplats.

CheckProof kan användas för:

  • Alla typer av checklistor för underhåll av maskiner och kvalitetskontroller.
  • Säkerhetsronder: Kaizen aktiviteter, 5S ronder och riskbedömningar.
  • Kolla vätskenivåer och materialpåfyllnad.
  • Avvikelserapporter.
  • Arbetsplatsskador, incidentrapportering och påbud.

Stories