Flödessimulering

Virtual Manufacturing utför flödessimulering över produktion- och logistikanläggningar för att kartlägga nuvarande produktion och testa idéer, utan att störa det pågående systemet. Simuleringsmodeller gör att man kan undvika överraskningar och fel i ett tidigt stadie och det ger underlag för att analysera material- och informationsflödet i produktionen. En flödessimulering visualiserar systemet, vilket korta ledtiden och föränklar beslutsfattande vid investeringar i nya produkter, produktionsutrustning och omställning i produktionen.

Virtual Manufacturing erbjuder konsulter med bred erfarenhet inom flödessimulering och vi skapar modeller som kan analysera kapacitet, flaskhalsar, buffertnivåer, produktmix, lager och balansering. Vi verifierar våra kunders tankar och förväntningar innan man genomför sin investering och eventuell ombyggnad. Vi gör visuella modeller så att alla inblandade parter kan få förståelse för hur framtida lösning kommer att se ut.

Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med är:

  • Modell av dagens produktion för att förstå hur system fungerar och vilka parametrar som påverkar vad.
  • Kapacitetsberäkningar
  • Konceptmodeller
  • Flaskhals-analyser
  • Säkra investering av ny eller delar av line
  • Verifiera ny och förändrad PLC logik i förväg – Virtual Commissioning

Stories