Golvmärkning & Stripes

Virtual Manufacturing levereras golvmärkning och stripes för att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt markera upp zoner i produktionen såsom truckgångar, farligt gods och materialområden. Vi hjälper våra kunder med allt från vilka färger som ska användas till att skapa en 3D modell över fabriken med utmarkerade områden.

Vi fokuserar på helheten och hjälper er att komma igång med Visual Management och 5S. Vi levererar alla typer av golvmärkning, stripes, symboler och skyltar som kan tänkas behövas i en fabrik.

Länk till webshop

Stories