Quuppa

Digitaliseringar för tillverkning och logistik med Quuppas platstjänster 

Inom tillverkningen måste verksamhetschefer hantera en mängd olika logistiska utmaningar. Det främsta problemet är bristen på datasynlighet, vilket komplicerar allt från lagerhantering till spårning av försändelser. I avsaknad av synlighet från hela försörjningskedjan, blir föremål ofta felplacerade under de olika produktionsstadierna och tid slösas bort på att försöka spåra varor och utrustning manuellt. 

Enskilda intressenter i en försörjningskedja använder ofta sina egna interna ledningssystem och kommunikationskanaler, i motsats till ett centraliserat rapportering- och spårningssystem, vilket resulterar i låst data som döljer den större bilden angående status och plats för en tillgång. 

Den resulterande flaskhalsen visar behovet av ett centraliserat system för tillgångsspårning, vilket endast kan uppnås genom en övergång till digitalisering inom logistiken. Det är därför vi på Quuppa har arbetat med att utveckla realtidslokaliseringssystem (RTLS), som gör att tillgångar kan lokaliseras, spåras och analyseras i inomhusanläggningar. 

Med Quuppas exakta positioneringssystem kan en tillgångs exakta plats göras tydlig i realtid, vilket förenklar och effektiviserar tillgångshämtning. Men till skillnad från andra RTLS-plattformar kan Quuppas system lokalisera taggar och alla andra möjliga enheter med Bluetooth (T.ex. mobiltelefoner och scanners) ner till 10 centimeters nivå Sända och ta emot signaler i metalltäta utrymmen, vilket gör det unikt lämpat för lager och andra utmanande miljöer. 

Quuppa-systemet ger också en korrekt uppdaterad inventering på flera platser, oavsett om det är för verktyg, paket eller utrustning, så att du vet exakt vad du har och vart du har det. All denna data är också integrerad i en enda centraliserad plattform, så att du enkelt kan konfigurera, hantera och övervaka flera platser, vilket förbättrar skalbarheten. 

QUUPPA

Photo of a warehouse

Stories