TULIP

Tulip, ledaren inom frontlinjeverksamhet, hjälper företag runt om i världen att utrusta sin personal med anslutna appar

Vilket leder till arbete med högre kvalitet, förbättrad effektivitet och spårbarhet från hela verksamheten. Med Tulips molnbaserade plattform kan de som är närmast verksamheten dra fördel av komponerbarhet och kantuppkoppling för att digitalt transformera processer, vägleda operatörer, spåra produktion och få en holistisk överblick över verksamheten i realtid.  

Företag av alla storlekar och över branscher, inklusive komplex tillverkning, läkemedel och medicintekniska produkter, har implementerat komponerbara lösningar med Tulips plattform för att lösa några av de mest pressande utmaningarna i verksamheten: felsäkra processer och öka produktiviteten med guidade arbetsflöden, fånga och analysera realtidsdata och kontinuerligt förbättra verksamheten. 

TULIP

2 screes with tulip on them

Stories