Virtual Reality

Virtual Manufacturing har använt Virtual Reality (VR) som ett verktyg för att navigera och visualisera sedan slutet av 90-talet. På den tiden användes en SGI Onyx2 dator och ett headset med 263 x 230 pixlar per öga. Idag använder vi VR inom flera olika områden:

 • Layoutprojekt
  • Hela team kan gå omkring i olika konceptförslag vilket underlättar beslutsfattande.
  • Flödessimuleringar kan visualiseras i VR för att öka förståelsen.
  • Punktmolnet från en 3D scanning kan visualiseras för att visualisera nuläget.
 • Virtuell träning
  • Operatörer kan tränas i VR för att förberedas innan de ska ut i den verkliga miljön.
  • Underhållspersonal kan tränas i VR för att effektivisera arbetet i produktionen.
  • Offline programmering kan utföras i VR.
 • Arbetsstationer och Ergonomi
  • Nya arbetsstationer kan byggas i VR för få bättre feedback om förbättringar.
  • Nuvarande arbetsstationer kan evalueras i VR.
  • Virtual Comissioning kan utföras i VR.

Stories