Assembly & Production Flow

Virtual Manufacturing arbetar inom affärsområdet Assembly & Production Flow med utveckling av monteringsliner och internlogistik.  Vår styrka ligger inom Tids- och Metodstudier, Value Stream Mapping (VSM), Balansering, Omställningsanalyser (SMED), Flödessimulering, 3D Scanning, 2D/3D Layout och Tracking.


Beredning

Beredning är länken mellan konstruktion och produktion. Konstruktörer utvecklar normalt produkter för funktion. Beredningen granskar sedan kritiskt och återkopplar för att anpassa produkten till en kostnadseffektiv produktion. Det är viktigt att Beredningen är med från projektstart av ny produkt och hela vägen fram till färdig serieproduktion.

Läs mer

 

Arbetsinstruktioner

Operatörer behöver instruktioner för hur man monterar, installerar och underhåller produkter. Vilka verktyg skall användas? Instruktionernas utformning beror på produktens komplexitet och hur lång tid operatören har att verkligen granska instruktionen. Instruktionen skall vara enkla men entydiga och behöver helst vara oberoende av språk.

Läs mer

 

Layout

Vid alla industrialiseringsprojekt i nya eller befintliga lokaler är layouten ett viktigt verktyg för planering, simulering och kommunikation.

Läs mer

 

Flödessimulering

Simuleringsmodeller över produktion och logistik kan användas för att testa idéer på ett tidigt stadium utan att störa det pågående systemet. Detta hjälper er att undvika kostsamma fel och sparar tid.

Läs mer

 

Internlogistik

I vårt arbete med Internlogistik inom en produktionsanläggning vill vi uppnå ett effektivt och utjämnat flöde. En bra internlogistik omfattar en komplett helhetssyn på flödet och dess hanteringskostnader, från godsmottagning, via montering till utlastning.

Läs mer

 

Systemstöd

Pågående produktionsprocesser går att effektivisera med utvecklade metoder och ett fungerande systemstöd. Förståelse för kommunikation mellan människa och maskin är avgörande för lyckas med utvecklingen av bra systemstöd.

Läs mer

 

3D Scanning

Med hjälp av 3D Scanning kan du få full tillgång till din fabrik var du än befinner dig i världen. Du kan även få en så kallad ”virtual fly through”, både inomhus och utomhus. Resultatet av en 3D Scanning, kan användas för att skapa en 3D layout utav din fabrik oavsett om det är för komplett layout eller för enskild station. Dessutom går det snabbare att skapa en 3D layout med hög noggrannhet jämfört med traditionell inmätning.

Läs mer

 

Mer information

Kontaktpersoner för det här affärsområdet

Stories