Industrial Management

Virtual Manufacturing har inom affärsområdet Industrial Management ett brett team med mångårig erfarenhet inom tillverkningsindustrin. Vi arbetar med att stödja, driva och genomföra projekt inom Industrialisering, Lean Transformering, Produktionsteknik, Projektledning och Manufacturing PLM. Allt för att öka lönsamheten hos våra kunder.


Industrialisering

Industrialisering av en produkt innebär att planera och genomföra hela processen när produkten Industrialiseringen av en produkt innebär att planera och genomföra hela processen när produkten överförs från den virtuella prototypen till produktion - inkluderande kvalitetssäkring, specifikationer, inköp, tillverkning och lansering.

Läs mer

 

Produktionsteknologi

Virtual Manufacturing har en bred erfarenhet av produktionsteknologi både när det gäller tillverkningsprocesser och produktionsutrustning.

Läs mer

 

Lean Transformation

Lean Transformation syftar till att ändra medarbetarnas förmåga att identifiera, prioritera och lösa problem och kontinuerligt förbättra sitt arbete.

Läs mer

 

Produktions- och Projektledning

Virtual Manufacturing har en lång och gedigen erfarenhet av projektledning inom områden som uppstart av nya fabriker, automation, layout- och flödesförändringar och flytt av fabriker.

Läs mer

 

PLM för Manufacturing

Virtual Manufacturing var tidiga med att ur ett produktionstekniskt perspektiv dra nytta av PLM.

Läs mer

 

Strategi och Taktik

Virtual Manufacturing är av åsikten att produktionsutvecklingsstrategi och taktiska behov måste ses i sin helhet och ingå i företagets mål och vision, för att få rätt effekt.

Läs mer

 

Smart Factory / Industri 4.0

Vi hälper er att navigera och lägga upp er Smart Factory Strategi och implementeringsplan. Vi är vana att tänka värden för produktion när vi pratar om Lean & Industry 4.0. Vi har en rik erfarenheten inom Digitalisering, Visualisering, Simulering sedan 30 år.

Läs mer

 

Mer information

Kontaktpersoner för det här affärsområdet

Stories