Manufacturing Software & Services

Vår tillverkningsmjukvara och våra tjänster är utformade för att lyfta din produktions- och leveranskedja. Med vår banbrytande teknik och expertstöd gör vi det möjligt för våra kunder att optimera sina tillverknings- och logistiska processer för förbättrad effektivitet, kostnadsbesparingar och övergripande framgång. Låt oss hjälpa Er att ta er verksamhet till nästa nivå.


Virtual Twin

Virtual Twin är Virtual Manufacturings egna version av Digital Twin. En digital tvilling är en avbildning av en produkt, resurs eller process i produktionen. Denna skickar data till sin digitala tvilling, där den omvandlas till användbar information. Därmed kan man använda en digital tvilling för simulering, utvärdering och förbättring av prestanda, i bästa fall under en pågående process.

Läs mer

 

TULIP

Tulip, ledaren inom frontlinjeverksamhet, hjälper företag runt om i världen att utrusta sin personal med anslutna appar – vilket leder till arbete med högre kvalitet, förbättrad effektivitet och spårbarhet från hela verksamheten. Med Tulips molnbaserade plattform kan de som är närmast verksamheten dra fördel av komponerbarhet och kantuppkoppling för att digitalt transformera processer, vägleda operatörer, spåra produktion och få en holistisk överblick över verksamheten i realtid.  

Läs mer

 

Gazpacho

Gazpacho är en lättanvänd webb- och molnbaserad mjukvara för att analysera tracking data, oberoende av vilken hårdvara som använts.

Läs mer

 

Mevisio - digitala pulstavlor

Med MEVISIO sker visualisering med hjälp av digitala pulstavlor som underlättar för samarbete för olika typer av team. Tavlorna är utformade så att de ska kännas intuitiva och inbjudande att använda. MEVISIO är från grunden utvecklad för att fungera bra på Touch-baserade enheter såsom stora pekskärmar och surfplattor. Du kan träffa ditt team vid en stor pekskärm och ha ett effektivt pulsmöte. Samtidgt kan du ta med dig tavlan när du reser, och koppla upp dig och jobba i tavlan samtidigt som de andra i teamet och se uppdateringar direkt.

Läs mer

 

Quuppa

Inom tillverkningen måste verksamhetschefer hantera en mängd olika logistiska utmaningar. Det främsta problemet är bristen på datasynlighet, vilket komplicerar allt från lagerhantering till spårning av försändelser. I avsaknad av synlighet från hela försörjningskedjan, blir föremål ofta felplacerade under de olika produktionsstadierna och tid slösas bort på att försöka spåra varor och utrustning manuellt. 

Läs mer

 

Mer information

Kontaktpersoner för det här affärsområdet

Stories