Nyheter & Stories

Digital Twin där 3D scanningar blir verklighet

Digital Twin där 3D scanningar blir verklighet

Virtual Manufacturing har sedan 2007 scannat företag och industrilokaler runtom i världen för att ge en digital verklighet. Vårt uppdrag är nu att ge varje företag möjligheten med det enklaste och mest kraftfulla sättet att bygga och driva sin egen digitala tvilling...

Daniel Wigrgen – Industri 4.0 inte utan utmaningar

Daniel Wigrgen – Industri 4.0 inte utan utmaningar

Artikeln i tidningen Position om utmaningen inom Industri 4.0Att stärka den inhemska industrins konkurrenskraftighet är motivet för Industri 4.0. Men att nå dit är långt ifrån problemfritt och vägen dit kantas av utmaningar. Att stärka den inhemska industrins...

Digital Twin där 3D scanningar blir verklighet

Flytt av fabrik – Projektering av ny fabrik

Virtual Manufacturing var med och genomförde en projektering av en ny fabrik samt flytt av befintlig fabrik. I projektet ingick metodnedbrytning, Processplanering, Produktionsflödesanalyser samt 2D layout och 3D layout. Verifiering av olika tänkbara produktionskoncept...

SMED-analys med hjälp av AviX

SMED-analys med hjälp av AviX

I projektet kunde ställtiden reduceras från 2.4 timmar till 1.04 timmar – 56.6 %. Samtidigt fick man nya uppdaterade ställinstruktioner. SMED-analys med hjälp av AviXVirtual Manufacturing har utbildningar inom SMED och kommer ge dig verktygen, tipsen och tekniken...

Industrialisering

Industrialisering

Industrialiserings & Ramp-up projekt där Virtual Manufacturing bidrog med Interim Produktionschef & Projektledare.Vi införande av Standardized Work & Shop Floor Management. Detta var ett helt unikt Industrialiserings projekt som genomfördes. Förutom att...

Lean introduktion

Lean introduktion

Början på ett strategiskt beslut att införa flödesproduktion med LEAN principer. Startades upp under våren 2012 med Flödesproduktion ”10 dagar – 10 månader”. Målet är halverad ledtid från kundorder till leverans från 14 dagar till 7 dagar.Projektet pågår, ny...