Nyheter & Stories

Undvik kostsamma fel med flödessimulering

Undvik kostsamma fel med flödessimulering

Flödessimulering är ett kraftfullt verktyg för att säkerställa att nybyggnationer eller förändringar i befintlig produktionsanläggning kommer att nå uppsatta mål gällande exempelvis kapacitet och ledtider. Genom att simulera det tänkta produktionskonceptet innan...

Layout förändring för att öka kapaciteten med 45%

Layout förändring för att öka kapaciteten med 45%

Virtual Manufacturing personal ansvarade för layout med maskinflyttar och installation (alla processer, utrustningar, logistik- och allmänutrymmen). Vi har berett plats, flyttat och installerat bearbetningsmaskiner och monteringsliner på en redan utnyttjad befintlig...

Utvärdering med hjälp av DELMIA DPM-Assembly & AviX

Utvärdering med hjälp av DELMIA DPM-Assembly & AviX

Uppdraget var att utvärdera line-byggarens förslag på utrustning, layout, kapacitet och bemanning för två nya monterings-liner. Med hjälp av ny arbetsmetodik initierades en tidig dialog med line-byggaren. Produkterna bereddes virtuellt på E-BOM material och...

Konceptskapande av robotstation och ny fabrik

Konceptskapande av robotstation och ny fabrik

Uppdraget är att ta fram olika koncept för robotanläggningen. En utvärdering av koncepten har gjorts tillsammans med kund och beslutsunderlag skapats för upphandling. Fortsättningen på projektet är konceptframtagning av en helt ny fabrik för...

Löpande framtagning av simuleringsmodeller

Löpande framtagning av simuleringsmodeller

För kunds räkning levereras robotsimuleringsmodeller i olika utföranden enligt översänt konstruktionsunderlag. Modellerna används av kund för presentation och nedladdning på hemsida där deras kunder i sin tur kan ladda ner olika robotmodeller för att använda i sin...

Ansvar för metodutveckling av virtuella verktyg

Ansvar för metodutveckling av virtuella verktyg

Utveckling av arbetsmetoder i virtuella verktyg för produktionsutveckling. Uppdraget är att anpassa och utveckla metoder hur de virtuella verktygen ska användas. Vi utvecklar kontinuerligt metoden som ska säkerställa arbetet med virtuella verktyg i produktion- och...