Industrial Management

Virtual Manufacturing har inom affärsområdet Industrial Management ett brett team för att stödja, driva och genomföra projekt inom t.ex. Industrialisering, Lean Transformering, Operations, Project Management och Manufacturing PLM. Gruppen har en mångårig och gedigen erfarenhet inom tillverkningsindustrin. Vi kan och vi vill dela med oss av våra gedigna erfarenheter för att få industriföretag mer lönsamma.

Industrialisering

Industrialisering av en produkt innebär att planera och genomföra hela processen när produkten överförs från den virtuella prototypen till produktion - inkluderande kvalitetssäkring, inköp och fungerande leveranser.

Vitrtual Manufacturing åtar sig kompletta industrialiseringsprojekt där vi sätter upp ett Team för att möta kunders uppsatta Mål och KPI-uppföljning.

 

Vi ger:

 • Säkerhet för alla parter
 • Färre överraskningar
 • Mer & bättre lösning för samma investering
 • Lägre produktkostnad innan produktionsstart
  – snabbare inkörning och effektiva introduktion av standardiserat arbete och arbetet med ständiga förbättringar.

 

Resultat:

 • Kortare ledtid
 • Lägre & säkrare investering samt lägre produktkostnad dag 1 på produktens livscykel
 • Färre brandkårsarbete med Robot/PLC program, Underhåll & Lean Team.
 • Bättre förutsättningar för att jobba med ständiga förbättringar och möjligheter att ta tillvara erfarenheten till nästa industrialiseringsprojekt

  Industrialiseringens tre faser: Förstudie, Detaljerad planering, Implementering
 1. I förstudiefasen ingår ”AsIs” analys, ”ToBe” scenario och Process Design.
 2. I den detaljerade planeringsfasen färdigställer vi det valda förslaget för att exempelvis gå till slutgiltig upphandling.
 3. I implementeringsfasen jobbar vi med installationsförberedelse, virtuella & fysiska acceptanstester samt driftstart och intrimning.  

 

I tidiga faser använder vi olika metoder och verktyg som DFA/DFM, Cost Analys, 3D Beredning, 3D Scanning , 3D Layout metod & Balans, FMEA., 5S, Standardized Work, Shop floor Management, Kaizen.

Typiska områden vi kan hjälpa till med är:

 • NPI Ny Produkt Introduktion
  - hel industrialisering inklusive upphandlingsstöd, implementering, driftstart och intrimning.
 • NPI Ny Produkt Introduktion
  - beredning   
 • Ny Line
 • Ny Cell
 • Ny logistiklösning

 

Kontakta mig

Produktionsteknologi

Virtual Manufacturing har en bred erfarenhet av produktionsteknologi både när det gäller tillverkningsprocesser och produktionsutrustning till olika processer. Vi följer det senaste inom teknik och är ständigt medverkande att introducera ny teknik på olika sätt. Vår breda erfarenhet inom olika branscher innebär att vi ges möjlighet att flytta teknik mellan branscher.

 

Kontakta mig

Lean Transformation

Lean Transformation syftar till att ändra medarbetarnas förmåga att identifiera, prioritera och lösa problem och kontinuerligt förbättra sitt arbete. Förändring börjar med ledarskapet och ett pilotavsnitt som blir en ledstjärna. Därefter implementeras Lean i hela produktionen och där standardiserade processer och kontinuerliga förbättringar sprids inom organisationen.


25 års erfarenhet

Virtual Manufacturing har 25 års erfarenhet inom Lean Transformation med erfarenheter från Automotive & Aerospace. Vi har fått möjlighet att jobba och verka i dessa miljöer både på ingenjörssidan och i produktion.

 

Strävar efter Operation Excellence

Virtual Manufacturing har praktisk erfarenhet inom hela Lean området – Lean Transformering – Shop Floor Management – Daglig Styrning där vi börjar med inställning och attityder för att undan för undan förbättra oss. Till detta lägger vi hela vår erfarenhet inom Lean Manufacturing för att nå Operation Excellence.

 

Kontakta mig

Produktions- & Projektledning

Virtual Manufacturing har en gedigen erfarenhet av projektledning av nya fabriker, automation, layoutförändringar och flytt av fabriker. Vi har erfarna projektledare som kan driva turnaround projekt och produktionschefer som ansvarar för produktionsdriften i interimslösningar.

 

Kontakta mig

PLM för Manufacturing

Vi var tidiga med att ur ett produktionstekniskt perspektiv dra nytta av CAD-system och det gör att vi idag har varit delaktiga i alla stora implementeringar och förändringar inom PLM-området. Vi har varit, och är, delaktiga att knyta ihop processer och system för att öka flödet inom Produkt- & Processutveckling.
Vi har idag både strategisk och detaljerad kunskap inom CAD/CAE/DMF-VM/ERP/MES/WI.

Virtual Manufacturing har lösningar inom:

 • Virtuell 3D beredning med balanser
 • 3D Layout och detaljerad arbetsplatsutformning
 • 3D baserade arbetsinstruktioner
 • materialfasadsbalansering
 • samt virtuell träning.

 

Kontakta mig

Strategi och Taktik

Vår erfarenhet inom entreprenörskap och uppbyggnad av företag, gör att vi har varit engagerade för olika företag även utanför vårt kärnkompetensområde, produktionsutveckling. Företagets produktionsutvecklingsstrategi och taktiska behov måste ses i sin helhet och ingå i företagets mål och vision, för att få rätt effekt.

 

Strategisk planering är nyckeln

Strategisk planering är en uppgift som är central för långsiktig överlevnad och för företagets övergripande lönsamhet. Tyvärr ett område som ofta är eftersatt, eftersom det saknas tid och resurser i många företag, för att genomföra en organiserad Strategisk planering.

 

Vi ger stöd i strategin

I de flesta mindre och medelstora företag, finns en strategi men ingen organiserad plan för hur denna skall knytas till den operativa och taktiska verksamheten. Vi ser också att man ofta saknar knytning mellan bolagets strategiska idé och bolagets organisation. Organisationen är oftast en konsekvens av vad som skall göras i det korta perspektivet, men sällan frukten av en strategisk plan. Virtual Manufacturing med Partners erbjuder mindre företag stöd i sitt arbete med strategiska och taktiska frågor, såväl som inom organisationsutveckling.

Kontakta mig

Medarbetare

 • Torbjörn Danielsson Manager A&PF & I&M - Sales

  • Tel. 0734-16 60 00
  • E-post torbjorn.danielsson@virtual.se

  Torbjörn Danielsson Manager A&PF & I&M - Sales

 • Pontus Rosengren Head of Southeast Asia – Sales

  • Tel. Sweden: 0721-89 97 51
  • E-post pontus.rosengren@virtual.se

  Pontus Rosengren Head of Southeast Asia – Sales

 • Daniel Wigren VD - Sales

  • Tel. 0766-27 99 80
  • E-post daniel.wigren@virtual.se

  Daniel Wigren VD - Sales

 • Pär Rohman Business Development - Sales - Region Öst

  • Tel. 0722 - 54 35 65
  • E-post par.rohman@virtual.se

  Pär Rohman Business Development - Sales - Region Öst

 • Peder Hallberg Senior Lean Management Advisor

  • Tel. 0761 - 06 36 61
  • E-post peder.hallberg@virtual.se

  Peder Hallberg Senior Lean Management Advisor

 • Per Börjesson Seniorkonsult

  • Tel. 0766 - 27 99 07
  • E-post per.borjesson@virtual.se

  Per Börjesson Seniorkonsult

 • Patric Högström Seniorkonsult

  • Tel. 0709 - 85 36 85
  • E-post patric.hogstrom@virtual.se

  Patric Högström Seniorkonsult