Industry 4.0 – Virtual Twin – Exjobb

Industry 4.0 – Virtual Twin – Exjobb

Sista ansökningsdatum
20220107

Virtual Manufacturing is working with industry 4.0, introducing new technology to our customers in the manufacturing sector. Our vision is to create a process flow where everything is connected and communicating to help understand the manufacturing process to produce products with the highest quality.

Problem description

Today, a lot of companies and researchers talks about digital twin as a part of industry 4.0. Virtual Twin is Virtual Manufacturing’s own brand of digital twin that we promote to our customers. Virtual Manufacturing has three customers that are currently testing the Virtual Twin platform. We need your help to develop the Virtual Twin platform together with these customers, and to understand what data should be available, why and how it should be integrated and visualized.

Research areas

Research question 1: How should the Virtual Twin platform be developed in order to create value for industry companies? What data should be available in a Virtual Twin? What is the industry asking for? How can we integrate this data into the Virtual Twin value for each customer?

Research question 2: Develop and implement add-ons to Virtual twin according to customer needs.

Number of students

2 students

Department

Assembly & Production Flow

Supervisors:

Johanna Sigvardsson
Consultant Assembly & Production flow
   
Gaurav Garg
Industry PHD
 

Virtual Manufacturing AB bildades i december 2006 av ett antal grundare med en gedigen erfarenhet och historik inom modern produktionsutveckling. Samtliga grundare är fortfarande aktiva i bolaget.

Bolagets ägarstruktur består av, förutom grundarna, ett antal nyckelpersoner i bolaget samt ett antal ägarbolag. Ägarbolagen representerar kompletterande tjänster och produkter inom modern produkt- och produktionsutveckling.
Vi finns idag med kontor i Göteborg, Linköping och Bangkok.

 

Vår Vision

Virtual Manufacturing ska vara den naturliga, mest innovativa partnern inom modern produktion- och logistikutveckling. Kompetens, kvalitet och långsiktiga hållbara åtaganden är våra ledstjärnor. Med hjälp av nya angreppssätt och synsätt ska vi hjälpa ledande företag inom tillverkningsindustrin uppnå världsklass snabbare.

Våra Värderingar

Innovation – Vår drivkraft är långsiktig förbättring och nytänkande.
Kunder – Vi skapar nöjda kunder genom att visa riktiga vinster och bygga kunskap.
Förändring – Vi skapar möjligheterna till en naturlig förändringsprocess.
Medarbetare – Vi tar ansvar för våra medarbetares utveckling, kompetens och kreativa potential.

The Virtual Way – Vår grund ligger i globalt tänkande med lokal handlingskraft – vi skall vara ett föredöme för att skapa resultat med små resurser.