Quality assurance with Machine learning – Exjobb

Quality assurance with Machine learning – Exjobb

Sista ansökningsdatum
20220107

Virtual Manufacturing is working with industry 4.0, introducing new technology to our customers in the manufacturing sector. Our vision is to create a process flow where everything is connected and communicating to help understand the manufacturing process to produce products with the highest quality.

Problem description

A company who specialises in manufacturing concrete blocks for the construction industry has highlighted problems in their production flow. They strive to have no product loss in their production by identifying and discard defect products early in their manufacturing process. The goal is to research the possibilities to apply machine learning solutions and internet of things consisting of a sensor network. This combination would be the tool to foresee and avoid the risk of producing defect products.

Research areas

  • When temperatures drop below zero the dry concrete freezes and create cavities in the product. This harshly reduces the product’s quality leading to losses in production thus damaging the company’s quality reputation on the market. This would require an understanding of the material to research methods on how and where to remove this problem in the manufacturing process.
  • Delivering high quality products regardless of external factors is big step towards being able to predict when defect stones risk being produced. This would require sensors throughout the production flow, creating a network of sensors, collecting big data sets. This will be the first step towards preventing defect products.

A thesis can be scaled to fit one or two students. An understanding of the concept machine learning and internet of things are beneficial.

Supervisors:

Anton Johannesson
Assembly and production engineer
   
Gustav Carlstedt
Assembly and production engineer
 

Virtual Manufacturing AB bildades i december 2006 av ett antal grundare med en gedigen erfarenhet och historik inom modern produktionsutveckling. Samtliga grundare är fortfarande aktiva i bolaget.

Bolagets ägarstruktur består av, förutom grundarna, ett antal nyckelpersoner i bolaget samt ett antal ägarbolag. Ägarbolagen representerar kompletterande tjänster och produkter inom modern produkt- och produktionsutveckling.
Vi finns idag med kontor i Göteborg, Linköping och Bangkok.

 

Vår Vision

Virtual Manufacturing ska vara den naturliga, mest innovativa partnern inom modern produktion- och logistikutveckling. Kompetens, kvalitet och långsiktiga hållbara åtaganden är våra ledstjärnor. Med hjälp av nya angreppssätt och synsätt ska vi hjälpa ledande företag inom tillverkningsindustrin uppnå världsklass snabbare.

Våra Värderingar

Innovation – Vår drivkraft är långsiktig förbättring och nytänkande.
Kunder – Vi skapar nöjda kunder genom att visa riktiga vinster och bygga kunskap.
Förändring – Vi skapar möjligheterna till en naturlig förändringsprocess.
Medarbetare – Vi tar ansvar för våra medarbetares utveckling, kompetens och kreativa potential.

The Virtual Way – Vår grund ligger i globalt tänkande med lokal handlingskraft – vi skall vara ett föredöme för att skapa resultat med små resurser.