Robotized arcwelding and offline programming – Exjobb

Robotized arcwelding and offline programming – Exjobb

Sista ansökningsdatum
20220107

Goal

Virtual wants to increase the quality on the off line program for Arc welding. Today no one knows the parameters of the process.

This will enhance the welding quality and speed up commissioning of new programs.

Continuous improvement of the welding programs and the new product introduction process.

Description

Develop a method to standardize the welding process so it can be incorporated in the offline programming.

Virtual wants a way of working based on welding tests, defining welding types (angle and parameters) and sequencing standards.

Process driven fixture design, based on corporate standards.

 

Research areas

A thesis can be scaled to fit one or two students. An understanding of robotics and welding is preferred.

Supervisors:

Kåre Folkeson
Robotics & Automation
 

Virtual Manufacturing AB bildades i december 2006 av ett antal grundare med en gedigen erfarenhet och historik inom modern produktionsutveckling. Samtliga grundare är fortfarande aktiva i bolaget.

Bolagets ägarstruktur består av, förutom grundarna, ett antal nyckelpersoner i bolaget samt ett antal ägarbolag. Ägarbolagen representerar kompletterande tjänster och produkter inom modern produkt- och produktionsutveckling.
Vi finns idag med kontor i Göteborg, Linköping och Bangkok.

 

Vår Vision

Virtual Manufacturing ska vara den naturliga, mest innovativa partnern inom modern produktion- och logistikutveckling. Kompetens, kvalitet och långsiktiga hållbara åtaganden är våra ledstjärnor. Med hjälp av nya angreppssätt och synsätt ska vi hjälpa ledande företag inom tillverkningsindustrin uppnå världsklass snabbare.

Våra Värderingar

Innovation – Vår drivkraft är långsiktig förbättring och nytänkande.
Kunder – Vi skapar nöjda kunder genom att visa riktiga vinster och bygga kunskap.
Förändring – Vi skapar möjligheterna till en naturlig förändringsprocess.
Medarbetare – Vi tar ansvar för våra medarbetares utveckling, kompetens och kreativa potential.

The Virtual Way – Vår grund ligger i globalt tänkande med lokal handlingskraft – vi skall vara ett föredöme för att skapa resultat med små resurser.