AGV- Automatic Guided Vehicles

Automatiskt styrda fordon har blivit en väsentlig del i många fabriker. Deras ekonomiska och praktiska fördelar, har öppnat upp nya områden. AGV optimerar produktionsprocesser, ökar säkerheten, minskar kostnaderna - i alla dessa materialflöde inom företaget.

  • Punktliga, beräkningsbara och tillförlitliga transportprocesser.
  • Hög tillgänglighet på komponenter för arbets-och monteringsstationer.
  • Minimering av lager och leveranser.
  • Minimering av transportskador och felaktiga leveranser, för att undvika ytterligare kostnader.
  • Minskning av antalet anställda som krävs för transporter.
  • Minskning av personskador.

Automatiskt styrda fordon täcker praktiskt taget alla typer av transporter och materialflödesapplikationer. De kan anpassa sig till variationer i transportbehov och en ökad grad av automatisering. AGV:er kan i allmänhet integreras i befintliga produktionsprocesser med lite modifiering.

  • Optisk eller magnetisk läsning av spår.
  • Optisk läsning med kamera.
  • Scanning
  • Kan integreras med Pipe Racking-systemetmen även med materialtåg.

 

Samarbetspartners