Arbetsstationer

Flexibla och ergonomiska arbetsplatser fyller en stor roll i hur effektiv en produktion kan vara. Ett unikt modulsystem för dessa behov, som har en bas i Pipe racking-systemet med oändligt många tillbehör.

Sett ur ekonomisk synvinkel är utformningen av arbetsplatsen en viktig faktor för företagets effektivitet. Arbetsplatsen måste anpassa sig till personen, inte tvärtom!

Det flexibla  systemet för monteringsarbetsstationer gör det möjligt att arbeta effektivt även under föränderliga krav. Samtidigt som de främjar dina anställdas välbefinnande i att de kan justeras för att passa fysiska krav.