Do you want a Lean atmosphere in your work shop?


Discover how to manage shims with Virtual manufacturing!

In all Swedish workshops handling EU pallets and collars , there is a problem in how to manage shims ! Ie packaging which is the pallet between article levels. When the operator picks an article he must also pick the shim to come in the next article. The problem then becomes the following : Where should I store the shim ?? Normally you put it flat on a stool - however, this becomes bulky .

                                                     
We have developed a shim trolley.
It comes in SUS pipes, Stainless steel tubes
It handles the interfacing to an EU pallet.
It costs 200 euro .
 

 
 Virtual Manufacturing Sweden AB
Virtual Manufacturing is a supplier of lean-based production development services. We believe in and are willing to take on the challenge of combining technology, methods and hard work around production development in order to achieve results. This is carried out both in the virtual and physical world, before and after the start of production. In projects, on a daily basis, we fulfill our own and our clients' dreams. We know how to create value together with our clients. By using new approaches and perspectives we help leading companies in the manufacturing industry achieve "operational excellence" faster. Welcome to join us in creating value in your production "The Virtual Way"
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakta oss 
tel 031-26 55 44

Virtual Manufacturing Sweden AB, Fabriksgatan 21, 412 50 Göteborg. 
Vi finns i: Göteborg - Gnosjö - Oskarshamn - Linköping - Köping - Århus                                                 

läs mer på

 

 


 

Önskar du en Lean-atmosfär i din verkstad?

Upptäck Mellanläggsvagnen från Virtual Manufacturing.

I alla svenska verkstäder som hanterar EU pallar och kragar finns det ett problem i hur man ska hantera mellanlägg! Dvs emballaget som ligger i pallen mellan olika artikelplan. I samband med att operatören plockar en artikel så måste han även plocka mellanlägget för att komma år nästa artikel. Problemställningen blir då följande: Vart ska jag lagra mellanlägget?? Normalt sätt lägger man det platt på en pall – dock blir detta utrymmeskrävande.

Vi har nu tagit fram en mellanläggsvagn. Den levereras i SUS Pipe - rostfria rör. Den hanterar mellanlägg till en EU pall.

Kostnad SEK 2 000.
    

Virtual Manufacturing Sweden AB

Virtual Manufacturing är en leverantör av leanbaserade produktionsutvecklingstjänster. Vi tror på, och är beredda att ta oss an utmaningen, att knyta samman teknik, metoder och hårt arbete runt omkring produktionsutveckling för att uppnå resultat. Detta görs både i en virtuell och fysisk värld, innan och efter produktionsstart. I projekt förverkligar vi dagligen våra egna och kunders drömmar. Vi vet hur vi tillsammans med våra kunder skapar värde. Välkomna att tillsammans med oss skapa värde i din produktion "The Virtual Way".

 

 

Önskar du en Lean-atmosfär i din verkstad?

Upptäck Mellanläggsvagnen från Virtual Manufacturing.

I alla svenska verkstäder som hanterar EU pallar och kragar finns det ett problem i hur man ska hantera mellanlägg! Dvs emballaget som ligger i pallen mellan olika artikelplan. I samband med att operatören plockar en artikel så måste han även plocka mellanlägget för att komma år nästa artikel. Problemställningen blir då följande: Vart ska jag lagra mellanlägget?? Normalt sätt lägger man det platt på en pall – dock blir detta utrymmeskrävande.

Vi har nu tagit fram en mellanläggsvagn. Den levereras i SUS Pipe - rostfria rör. Den hanterar mellanlägg till en EU pall.

Kostnad SEK 2 000.
    

Virtual Manufacturing Sweden AB

Virtual Manufacturing är en leverantör av leanbaserade produktionsutvecklingstjänster. Vi tror på, och är beredda att ta oss an utmaningen, att knyta samman teknik, metoder och hårt arbete runt omkring produktionsutveckling för att uppnå resultat. Detta görs både i en virtuell och fysisk värld, innan och efter produktionsstart. I projekt förverkligar vi dagligen våra egna och kunders drömmar. Vi vet hur vi tillsammans med våra kunder skapar värde. Välkomna att tillsammans med oss skapa värde i din produktion "The Virtual Way".

 

 

Önskar du en Lean-atmosfär i din verkstad?

Upptäck Mellanläggsvagnen från Virtual Manufacturing.

I alla svenska verkstäder som hanterar EU pallar och kragar finns det ett problem i hur man ska hantera mellanlägg! Dvs emballaget som ligger i pallen mellan olika artikelplan. I samband med att operatören plockar en artikel så måste han även plocka mellanlägget för att komma år nästa artikel. Problemställningen blir då följande: Vart ska jag lagra mellanlägget?? Normalt sätt lägger man det platt på en pall – dock blir detta utrymmeskrävande.

Vi har nu tagit fram en mellanläggsvagn. Den levereras i SUS Pipe - rostfria rör. Den hanterar mellanlägg till en EU pall.

Kostnad SEK 2 000.
    

Virtual Manufacturing Sweden AB

Virtual Manufacturing är en leverantör av leanbaserade produktionsutvecklingstjänster. Vi tror på, och är beredda att ta oss an utmaningen, att knyta samman teknik, metoder och hårt arbete runt omkring produktionsutveckling för att uppnå resultat. Detta görs både i en virtuell och fysisk värld, innan och efter produktionsstart. I projekt förverkligar vi dagligen våra egna och kunders drömmar. Vi vet hur vi tillsammans med våra kunder skapar värde. Välkomna att tillsammans med oss skapa värde i din produktion "The Virtual Way".