Planera och kommunicera med layout

Vid industrialiseringsprojekt i nya eller befintliga lokaler är layouten ett viktigt verktyg för planering, simulering och kommunikation. En layout i 3D är enklare att förstå och tar hänsyn till höjden i lokalen, portar, ventilationsrör mm. Tidigt under designprocessen belyser den utmaningar och krav i produktionskedjan. En väl genomförd layout innehåller även material i arbete.

                                                                                                
 

Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med

  • U2D/3DLayout /Arbetsplatsutformning Cell /Line,
  • ASIS – Koncept – TOBE 3D modellering av fabriksutrustning med olika noggrannhetskrav baserat på var modellerna skall användas.
  • 3D Layout eller Simulering/Programmering.
  • 3D Scanning för att kalibrera 2D/3D Layout samt hitta utrustning som inte finns med i layouten
  • Ergonomi, HSE/HSM Konstruktion av materialfasad, Kitvagnar.
  • Konceptuell verktygs- och fixturkonstruktion. Värdeflöde – VSM, Value Stream Mapping
  • Layoutprojekt.
 
 

Exempel på genomförda projekt

2 fabriker blev 1, Fanerami

 
Resultat: Leverans av 2D/3D Layout med tillhörande maskinlista.
30% reducering av ytan, bättre flöde samt reducerat antalet maskiner med 10%.
                                               

Flöde,
Gnosjö Laserstans

 
Resultat: Bearbetning ligger bättre i flödet. Frigjord yta till utlastning. Bättre åtkomst för fifo-lager. Samordning av lasermaskiner och bättre tillflöde av plåt till lasers och stansmaskiner.                       

Tillbyggnad,
EMAB
       

 
Resultat: Layout för utvärdering av eventuell utbyggnad och placering av maskiner samt visuellt flöde med pilar för högvolymsprodukter.
                                                

Layoutgruppen

Tillsammans med ca. 20 andra ingår vi i affärsområdet Assembly & Production Flow . Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa er att optimera er produktion.

Mail: A&PF@virtual.se Tel 031-26 55 44

 

Virtual Manufacturing Sweden AB

Virtual Manufacturing är en leverantör av leanbaserade produktionsutvecklingstjänster. Vi tror på, och är beredda att ta oss an utmaningen, att knyta samman teknik, metoder och hårt arbete runt omkring produktionsutveckling för att uppnå resultat. Detta görs både i en virtuell och fysisk värld, innan och efter produktionsstart. I projekt förverkligar vi dagligen våra egna och kunders drömmar. Vi vet hur vi tillsammans med våra kunder skapar värde. Välkomna att tillsammans med oss skapa värde i din produktion "The Virtual Way".

Kontakta oss
tel 031-26 55 44

Virtual Manufacturing Sweden AB, Fabriksgatan 21, 412 50 Göteborg.
Vi finns i: Göteborg - Gnosjö - Oskarshamn - Linköping - Köping - Århus                                                

läs mer på