Materialvagnar

Materialvagnar kan byggas från enklare vagnar med Pipe Racking-systemet eller med botten av 4-kantprofiler där profilsystemet kan kombineras ovanpå.

Vagnarna kan vara enkla singelrullvagnar eller sammankopplade flera till tåg. Vagnarna finns i standardutförande för hel eller halvpall men kan även byggas efter kundens behov.

Trailer Systemet kan kombineras i valfri ordning mellan varandra.

  • Individuella vagnar.
  • Upp till 5 trailers sammankopplade.
  • Enskilda plattformar/släpvagnar kan transportera upp till 800 kg.
  • Kan kombineras med Pipe Racking-systemet.