Shopfloor Management

För att få den bästa styrningen i produktionen måste man visualisera och synliggöra och tydliggöra information. "Lean" betyder i själva verket "addera värde utan avfall" och syftar till att utnyttja resurser på ett så effektivt sätt som möjligt, säkra kundnöjdhet och på så sätt, ständigt förbättra företagens konkurrensläge.

  • Kanbantavlor.
  • Planeringstavlor.
  • Produktionsuppföljningstavlor.
  • Informationstavlor.