Shopfloor Management & Digitala Pulstavlor

För att få den bästa styrningen i produktionen måste man visualisera och synliggöra och tydliggöra information. "Lean" betyder i själva verket "addera värde utan avfall" och syftar till att utnyttja resurser på ett så effektivt sätt som möjligt, säkra kundnöjdhet och på så sätt, ständigt förbättra företagens konkurrensläge.

 • Kanbantavlor.
 • Planeringstavlor.
 • Produktionsuppföljningstavlor.
 • Informationstavlor.

 

Digitala Pulstavlor

 • Plattformen MEVISIO är byggd för att kunna hantera allt från enkla behov med
  några få tavlor, till stora internationella koncerner med tusentals tavlor. Med hjälp
  av moderna verktyg och tjänster är plattformen åtkomlig över hela världen
  redan från start.
 • Vi använder enbart välkända och betrodda tjänsteleverantörer för hosting av våra
  applikationer och data. Det gör att driftssäkerheten och åtkomligheten blir
  mycket hög.
 • Eftersom viktig data hanteras i systemet är säkerheten högt prioriterad.
  Säkerhetstänket har legat som grund i allt från utveckling, till hosting, till
  kommunikation till klienten.