Nyheter & Stories

Nya produkter i MedTech

Andningsskydd – 4-Layer FFP2 ProduktAndningsskydd ska användas av personal som utför åtgärder där det finns risk för smittsamma aerosoler, för patienter som man vet eller misstänker har en infektion som sprids via aerosolsmitta eller vid vård av patienter som...

Newsletter – Layout

Planera och kommunicera med layout Vid industrialiseringsprojekt i nya eller befintliga lokaler är layouten ett viktigt verktyg för planering, simulering och kommunikation. En layout i 3D är enklare att förstå och tar hänsyn till höjden i lokalen, portar,...

Checkproof – digitala checklistor

Checkproof – digitala checklistor

CheckProof är det ultimata systemet för att digitalisera checklistor. CheckProof hjälper er att utföra preventivt underhåll samt öka kvalitén, hälsan och säkerheten på er arbetsplats. CheckProof kan användas för: Alla typer av checklistor för underhåll av maskiner och...

MEVISIO – digitala pulstavlor

MEVISIO – digitala pulstavlor

Med MEVISIO sker visualisering med hjälp av digitala pulstavlor som underlättar för samarbete för olika typer av team. Tavlorna är utformade så att de ska kännas intuitiva och inbjudande att använda. MEVISIO är från grunden utvecklad för att fungera bra på...

Pick-by-Mixed Reality with Microsoft HoloLens

Virtual Manufacturing Labs (R&D) presenterar deras senaste teknologiska bidrag inom området Kitting Information System. Genom att använda funktionerna från Microsoft Hololens så lyckades vi komma fram med den här inspirerande lösningen till...

Flytt av fabrik – Projektering av ny fabrik

Flytt av fabrik – Projektering av ny fabrik

Virtual Manufacturing var med och genomförde en projektering av en ny fabrik samt flytt av befintlig fabrik. I projektet ingick metodnedbrytning, Processplanering, Produktionsflödesanalyser samt 2D layout och 3D layout. Verifiering av olika tänkbara produktionskoncept...