Nyheter & Stories

SMED-analys med hjälp av AviX

SMED-analys med hjälp av AviX

I projektet kunde ställtiden reduceras från 2.4 timmar till 1.04 timmar – 56.6 %. Samtidigt fick man nya uppdaterade ställinstruktioner. SMED-analys med hjälp av AviXVirtual Manufacturing har utbildningar inom SMED och kommer ge dig verktygen, tipsen och tekniken...

Industrialisering

Industrialisering

Industrialiserings & Ramp-up projekt där Virtual Manufacturing bidrog med Interim Produktionschef & Projektledare.Vi införande av Standardized Work & Shop Floor Management. Detta var ett helt unikt Industrialiserings projekt som genomfördes. Förutom att...

Lean introduktion

Lean introduktion

Början på ett strategiskt beslut att införa flödesproduktion med LEAN principer. Startades upp under våren 2012 med Flödesproduktion ”10 dagar – 10 månader”. Målet är halverad ledtid från kundorder till leverans från 14 dagar till 7 dagar. Projektet pågår, ny...

Ny Produkt, Ny Process & Nya Fabriker

Ny Produkt, Ny Process & Nya Fabriker

Sex prototyper togs fram under 10 månader allt enligt SET Based Design & Virtual Manufacturing Det arbetas med tre parallella prototyper. Ny pilotfabrik i Stockholm och Ny Fabrik i Olvega(komma) Spanien. Resultat: Från projektstart till fabrik – 18 månaders...

Industrialiserings-aspekter i tidig produktutveckling

Industrialiserings-aspekter i tidig produktutveckling

Kunden är tillverkare och utvecklare av elfordon. Industrialisering och Industrialiseringsaspekter i tidig produktutveckling. Resultatet: Produktkritik i tidig fas för att väva in tillverkningsbarhet i produktutvecklingen. Serieproduktion startade upp i...

3D Scanning av 220 000 m2 fabriksområde

3D Scanning av 220 000 m2 fabriksområde

Uppdraget var att 3d scanna, visualisera och dimensionera samtliga byggnader, vägar, lagerområden inom fabriksområdet. Resultat: Total kontroll av lager och yta utomhus – 220 000 m2. Användas till grund för dimensionering och placering av...

Undvik kostsamma fel med flödessimulering

Undvik kostsamma fel med flödessimulering

Flödessimulering är ett kraftfullt verktyg för att säkerställa att nybyggnationer eller förändringar i befintlig produktionsanläggning kommer att nå uppsatta mål gällande exempelvis kapacitet och ledtider. Genom att simulera det tänkta produktionskonceptet innan...

Layout förändring för att öka kapaciteten med 45%

Layout förändring för att öka kapaciteten med 45%

Virtual Manufacturing personal ansvarade för layout med maskinflyttar och installation (alla processer, utrustningar, logistik- och allmänutrymmen). Vi har berett plats, flyttat och installerat bearbetningsmaskiner och monteringsliner på en redan utnyttjad befintlig...

Utvärdering med hjälp av DELMIA DPM-Assembly & AviX

Utvärdering med hjälp av DELMIA DPM-Assembly & AviX

Uppdraget var att utvärdera line-byggarens förslag på utrustning, layout, kapacitet och bemanning för två nya monterings-liner. Med hjälp av ny arbetsmetodik initierades en tidig dialog med line-byggaren. Produkterna bereddes virtuellt på E-BOM material och...

Konceptskapande av robotstation och ny fabrik

Konceptskapande av robotstation och ny fabrik

Uppdraget är att ta fram olika koncept för robotanläggningen. En utvärdering av koncepten har gjorts tillsammans med kund och beslutsunderlag skapats för upphandling. Fortsättningen på projektet är konceptframtagning av en helt ny fabrik för...