Layout förändring för att öka kapaciteten med 45%

Virtual Manufacturing personal ansvarade för layout med maskinflyttar och installation (alla processer, utrustningar, logistik- och allmänutrymmen).

Vi har berett plats, flyttat och installerat bearbetningsmaskiner och monteringsliner på en redan utnyttjad befintlig yta om 25 000 m2.

  • Ytreduktion med -16%
  • 110 maskinflyttar genomfördes
  • 30 nya maskiner samt 4 nya kompletta monterings-liner.
  • Införande av DS DraftSight.
  • 10 produktionstekniker utbildades