3D Scanning av 220 000 m2 fabriksområde

Uppdraget var att 3d scanna, visualisera och dimensionera samtliga byggnader, vägar, lagerområden inom fabriksområdet.

Resultat: Total kontroll av lager och yta utomhus - 220 000 m2. Användas till grund för dimensionering och placering av lagerytor.