Robotics & Automation

Våra kunder satsar på automatisering för att öka konkurrenskraften inom kostnad, kvalitet och flexibilitet. Eftersom investeringarna går upp ökar risken. Noggrann planering, definition och verifiering av din automatiserade produktionsutrustning är viktiga aktiviteter för att undvika överraskningar och dra mesta nytta av din investering. Inom Robotics & Automation har vi samlat ett team för att hantera och stödja alla former av automationsprocesser. Från enstaka robotceller till kompletta robotliner. Vi har en gedigen erfarenhet inom tillverkningsprocesser som svetsning, lackering, hantering, vattenskärning, tätning, punktsvetsning, mm.

Robotsimulering & OLP

Dimensionering av robotar och deras omgivning kan göras mycket noggrant med hjälp av simulering. Genomföra tester, kollisionsdetektering och cykeltidsutvärdering bidrar till att säkerställa en perfekt layout och dimensionering av utrustningen. Off-line programmering baserad på simuleringsarbetet bidrar till att driftsätta utrustningen felfritt inom en mycket kort tidsram.

Virtual Manufacturing har över 15 års erfarenhet av robotsimulering och off-line programmering mot robotfabrikat som bl.a. ABB, MOTOMAN, IGM och KUKA. 


Kontakta mig

Verktygskonstruktion

Fixturer, gripdon och andra verktyg är skräddarsydda för varje station för att framgångsrikt utföra de åtgärder som krävs för att slutföra de processer som tilldelats den stationen. Process, produkt-och resursdefinitioner är alla förutsättningar för verktygskonstruktion.

Virtual Manufacturings konsulter har en lång historia inom verktygskonstruktion för både manuell och  automatiserad miljö med samlade krav från processer, produkter och resurser.

 

Kontakta mig

2D/3D Layout

När ny utrustning installeras är det alltid viktigt att visualisera målet för teamet och utesluta alla eventuella missförstånd. En detaljerad 3D-layout möjliggör även mer komplexa robotsimuleringar för att optimera sekvenser och styrlogik med avseende på produktflöde och zonfördelning.

Virtual Manufacturing har en inom Robotics & Automation en väl definierad metod för att nå optimala greenfield 3D-layouter. I befintliga anläggningar måste denna metod kompletteras med 3D skanning och eventuellt andra layoutmetoder.

Kontakta mig

Virtual Commissioning

Baserat på den komplett virtuell modell av din produktionslinje, kan du felsöka och finjustera din fysiska PLC och dess styrlogik. Medan du gör det, kan du upptäcka och förbereda rutiner för många undantagsscenarier såsom nödstopp och andra händelser som inte finns i de primära sekvenserna. Allt detta bidrar till att komprimera inkörningsperioden.

Virtual Manufacturing kan stödja dina kontrolltekniker genom att skapa den virtuella miljö som behövs för att säkerställa och optimera PLC program. Vi förbereder även virtuella miljöer för off-line utbildning av operatörer och servicepersonal.

Kontakta mig

Medarbetare

 • Peter Bodin Business Development Manager R&A - Sales

  • Tel. 0766-27 99 99
  • E-post peter.bodin@virtual.se

  Peter Bodin Business Development Manager R&A - Sales

 • Kåre Folkeson Business Development - Sales

  • Tel. 0766-27 99 82
  • E-post kare.folkeson@virtual.se

  Kåre Folkeson Business Development - Sales

 • Jerker Jansson Business Development - Manager Mälardalen - Sales

  • Tel. 0721-89 97 56
  • E-post Jerker.jansson@virtual.se

  Jerker Jansson Business Development - Manager Mälardalen - Sales

 • Ludvig Stavenheim Seniorkonsult

  • Tel. 0766-27 99 84
  • E-post ludvig.stavenheim@virtual.se

  Ludvig Stavenheim Seniorkonsult

 • Patrik Skoglund Seniorkonsult

  • Tel. 0766-27 99 94
  • E-post patrik.skoglund@virtual.se

  Patrik Skoglund Seniorkonsult

 • Krishna Uppalapati Konsult

  • Tel. 0721-89 97 57
  • E-post krishna.uppalapati@virtual.se

  Krishna Uppalapati Konsult

 • Andreas Rosén Seniorkonsult

  • Tel. 0703-50 03 08
  • E-post andreas.rosen@virtual.se

  Andreas Rosén Seniorkonsult

 • Gustav Polhem Konsult

  • Tel. 0766-27 97 02
  • E-post gustav.polhem@virtual.se

  Gustav Polhem Konsult

 • Jens Johansson Konsult

  • Tel. 0766-27 97 09
  • E-post jens.johansson@virtual.se

  Jens Johansson Konsult

 • Tim Landqvist Konsult

  • Tel. 0721-89 97 53
  • E-post tim.landqvist@virtual.se

  Tim Landqvist Konsult

 • Oskar Stenstrand Konsult

  • Tel. 0721-899 001
  • E-post oskar.stenstrand@virtual.se

  Oskar Stenstrand Konsult

 • Fredrik Gyllenhammar Seniorkonsult

  • Tel. 0768-88 22 10
  • E-post fredrik.gyllenhammar@virtual.se

  Fredrik Gyllenhammar Seniorkonsult

 • Isabell Gustavsson Konsult

  • Tel. 0721-899 042
  • E-post isabell.gustavsson@virtual.se

  Isabell Gustavsson Konsult

 • Ali Keyvani Solution Architect

  • Tel. 0721-899 050
  • E-post ali.keyvani@virtual.se

  Ali Keyvani Solution Architect

 • Fabrizio Campagiorni Seniorkonsult

  • Tel. 0766-27 99 89
  • E-post fabrizio.campagiorni@virtual.se

  Fabrizio Campagiorni Seniorkonsult

 • Akshay Sarode Konsult

  • Tel. 0721 89 97 67
  • E-post akshay.sarode@virtual.se

  Akshay Sarode Konsult

 • Borjan Tasic Konsult

  • Tel. 0766-27 99 87
  • E-post borjan.tasic@virtual.se

  Borjan Tasic Konsult

 • Jagadeesh Babu Konsult

  • Tel. 0766-27 96 61
  • E-post jagadeesh.babu@virtual.se

  Jagadeesh Babu Konsult

 • Prem Kumar Seniorkonsult

  • Tel. 0721-89 90 83
  • E-post prem.kumar@virtual.se

  Prem Kumar Seniorkonsult

 • Daniel Muhr Konsult

  • Tel. 0722 - 54 35 61
  • E-post daniel.muhr@virtual.se

  Daniel Muhr Konsult

 • Hanna Tullock Konsult

  • Tel. 0722 - 54 35 68
  • E-post hanna.tullock@virtual.se

  Hanna Tullock Konsult

 • Gavin Martiello Konsult

  • Tel. 0722 - 54 35 60
  • E-post gavin.martiello@virtual.se

  Gavin Martiello Konsult

 • Pär Rohman Business Development - Sales - Region Öst

  • Tel. 0722 - 54 35 65
  • E-post par.rohman@virtual.se

  Pär Rohman Business Development - Sales - Region Öst