Robotics & Automation

Våra kunder satsar på automatisering för att öka konkurrenskraften inom kostnad, kvalitet och flexibilitet. Eftersom investeringarna går upp ökar risken. Noggrann planering, definition och verifiering av din automatiserade produktionsutrustning är viktiga aktiviteter för att undvika överraskningar och dra mesta nytta av din investering. Inom Robotics & Automation har vi samlat ett team för att hantera och stödja alla former av automationsprocesser. Från enstaka robotceller till kompletta robotliner. Vi har en gedigen erfarenhet inom tillverkningsprocesser som svetsning, lackering, hantering, vattenskärning, tätning, punktsvetsning, mm.

Robotsimulering & OLP

Dimensionering av robotar och deras omgivning kan göras mycket noggrant med hjälp av simulering. Genomföra tester, kollisionsdetektering och cykeltidsutvärdering bidrar till att säkerställa en perfekt layout och dimensionering av utrustningen. Off-line programmering baserad på simuleringsarbetet bidrar till att driftsätta utrustningen felfritt inom en mycket kort tidsram.

Virtual Manufacturing har över 15 års erfarenhet av robotsimulering och off-line programmering mot robotfabrikat som bl.a. ABB, MOTOMAN, IGM och KUKA. 


Kontakta mig

Verktygskonstruktion

Fixturer, gripdon och andra verktyg är skräddarsydda för varje station för att framgångsrikt utföra de åtgärder som krävs för att slutföra de processer som tilldelats den stationen. Process, produkt-och resursdefinitioner är alla förutsättningar för verktygskonstruktion.

Virtual Manufacturings konsulter har en lång historia inom verktygskonstruktion för både manuell och  automatiserad miljö med samlade krav från processer, produkter och resurser.

 

Kontakta mig

2D/3D Layout

När ny utrustning installeras är det alltid viktigt att visualisera målet för teamet och utesluta alla eventuella missförstånd. En detaljerad 3D-layout möjliggör även mer komplexa robotsimuleringar för att optimera sekvenser och styrlogik med avseende på produktflöde och zonfördelning.

Virtual Manufacturing har en inom Robotics & Automation en väl definierad metod för att nå optimala greenfield 3D-layouter. I befintliga anläggningar måste denna metod kompletteras med 3D skanning och eventuellt andra layoutmetoder.

Kontakta mig

Virtual Commissioning

Baserat på den komplett virtuell modell av din produktionslinje, kan du felsöka och finjustera din fysiska PLC och dess styrlogik. Medan du gör det, kan du upptäcka och förbereda rutiner för många undantagsscenarier såsom nödstopp och andra händelser som inte finns i de primära sekvenserna. Allt detta bidrar till att komprimera inkörningsperioden.

Virtual Manufacturing kan stödja dina kontrolltekniker genom att skapa den virtuella miljö som behövs för att säkerställa och optimera PLC program. Vi förbereder även virtuella miljöer för off-line utbildning av operatörer och servicepersonal.

Kontakta mig

Robotlyftet

Robotlyftet - Automations­checkar

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta.

Ansök om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering.

Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas med det. Automationschecken ska ge ert företag möjlighet att ta in extern kompetens, som kan användas till att:

 • Förbereda en investering i automation
 • Förbättra beställarkompetensen av framtidssäkrade automationslösningar
 • Minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik
 • Öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling
 • Vidareutbilda personal för omställning till automation

Automationscheckarna får inte användas till direkta investeringar i robotar, utan ska minska den tekniska och/eller ekonomiska risken för att underlätta inför kommande investeringar. Det övergripande målet är att öka automationsmognaden och skapa nya värden i företaget.

Automationschecken ska användas för externa kostnader, exempelvis:

 • tekniska utredningar från integratör, systemleverantör eller annan konsult för att förbereda för automationslösning
 • testning av automationslösning för exempelvis arbetsuppgifter med bristande ergonomi, förbättrade produktions- och arbetsflöden eller tillverkningsmoment
 • simulering och provning av automationslösning vid exempelvis en testbädd eller testcenter
  projektering av automationslösning
 • utbildning av personal för att säkerställa att de uppfyller kompetensnivå och krav som kan kopplas till en automationslösning.

Kvalificeringskriterier för Automationscheck.

 • Har ni tillverkande verksamhet inom SI-Koderna C: 10 (ej10:2), 11,13-33
 • Är företaget ekonomisk sunt/ej på obestånd?
 • Är ert företag ett aktiebolag, enkild firma, handelsbolag, ekonomisk förening eller kommanditbolag med ambition att växa?
 • Har företaget 2-249 anställda motsvarande heltid
 • Har företaget sin huvudsakliga verksamhet i Sverige
 • Företaget ägs inte till mer än 25% av ett företag eller ingår i en koncern med fler än 249 anställda.
 • Inte fått motsvarande automationscheck förut.
 • Har ni ekonomisk möjlighet att betala en del av projektkostnaden själva? Tillväxtverkets stödnivå uppgår till högst 75%, maximalt 150.000 kronor. 

Automationschecken kan inte användas till:

 • direkta investeringar i robotar
 • inköp av mjukvara
 • generell produktutveckling
 • löpande affärsutveckling
 • materialinköp
 • löpande applikation- och webbutveckling
 • licenskostnader
 • resor
 • marknadsföring/försäljningsinsatser
 • stöd till företag som bedriver verksamhet inom fiske- och vattenbrukssektorn (SNI-kod 10.2)


Kontakta mig

Medarbetare

 • Kåre Folkeson Business Development - Sales

  • Tel. 0766-27 99 82
  • E-post kare.folkeson@virtual.se

  Kåre Folkeson Business Development - Sales

 • Ludvig Stavenheim Seniorkonsult

  • Tel. 0766-27 99 84
  • E-post ludvig.stavenheim@virtual.se

  Ludvig Stavenheim Seniorkonsult

 • Patrik Skoglund Seniorkonsult

  • Tel. 0766-27 99 94
  • E-post patrik.skoglund@virtual.se

  Patrik Skoglund Seniorkonsult

 • Krishna Uppalapati Konsult

  • Tel. 0721-89 97 57
  • E-post krishna.uppalapati@virtual.se

  Krishna Uppalapati Konsult

 • Andreas Rosén Seniorkonsult

  • Tel. 0703-50 03 08
  • E-post andreas.rosen@virtual.se

  Andreas Rosén Seniorkonsult

 • Gustav Polhem Konsult

  • Tel. 0766-27 97 02
  • E-post gustav.polhem@virtual.se

  Gustav Polhem Konsult

 • Tim Landqvist Konsult

  • Tel. 0721-89 97 53
  • E-post tim.landqvist@virtual.se

  Tim Landqvist Konsult

 • Oskar Stenstrand Konsult

  • Tel. 0721-899 001
  • E-post oskar.stenstrand@virtual.se

  Oskar Stenstrand Konsult

 • Fredrik Gyllenhammar Seniorkonsult

  • Tel. 0768-88 22 10
  • E-post fredrik.gyllenhammar@virtual.se

  Fredrik Gyllenhammar Seniorkonsult

 • Ali Keyvani Solution Architect

  • Tel. 0721-899 050
  • E-post ali.keyvani@virtual.se

  Ali Keyvani Solution Architect

 • Akshay Sarode Konsult

  • Tel. 0721 89 97 67
  • E-post akshay.sarode@virtual.se

  Akshay Sarode Konsult

 • Jagadeesh Babu Konsult

  • Tel. 0766-27 96 61
  • E-post jagadeesh.babu@virtual.se

  Jagadeesh Babu Konsult

 • Daniel Muhr Konsult

  • Tel. 0722 - 54 35 61
  • E-post daniel.muhr@virtual.se

  Daniel Muhr Konsult

 • Hanna Tullock Konsult

  • Tel. 0722 - 54 35 68
  • E-post hanna.tullock@virtual.se

  Hanna Tullock Konsult

 • Gavin Martiello Konsult

  • Tel. 0722 - 54 35 60
  • E-post gavin.martiello@virtual.se

  Gavin Martiello Konsult

 • Pär Rohman Business Development - Sales - Region Öst

  • Tel. 0722 - 54 35 65
  • E-post par.rohman@virtual.se

  Pär Rohman Business Development - Sales - Region Öst

 • Joel Lundin Konsult

  • Tel. 0766 - 27 99 99
  • E-post joel.lundin@virtual.se

  Joel Lundin Konsult

 • Nattika Dechkunakorn Head of Robotics - Virtual Thailand

  • Tel.
  • E-post nattika.dechkunakorn@virtual.se

  Nattika Dechkunakorn Head of Robotics - Virtual Thailand

 • Anton John Johannesson Konsult

  • Tel. 0766 - 27 99 97
  • E-post anton.j.johannesson@virtual.se

  Anton John Johannesson Konsult

 • Johannes Trotzig Sales

  • Tel. 0722 - 54 35 70
  • E-post johannes.trotzig@virtual.se

  Johannes Trotzig Sales

 • Ravikanth Evuram Konsult

  • Tel. 0766 - 27 99 87
  • E-post ravikanth.evuram@virtual.se

  Ravikanth Evuram Konsult

 • Mathias Törnberg Konsult

  • Tel. 0722 - 54 35 85
  • E-post mathias.tornberg@virtual.se

  Mathias Törnberg Konsult