När ny utrustning installeras är det alltid viktigt att visualisera målet för teamet och utesluta alla eventuella missförstånd. En detaljerad 3D-layout möjliggör även mer komplexa robotsimuleringar för att optimera sekvenser och styrlogiken med avseende på produktflöde och zonfördelning.

Virtual Manufacturing har en inom Robotics & Automation en väl definierad metod för att nå optimala greenfield 3D-layouter. Där befintliga anläggningar måste tas hänsyn till stöds dessa metoder med skanning och andra layoutmetoder.