Tooling Design / Verktygskonstruktion

Fixturer, gripdon och andra verktyg är skräddarsydda för varje station för att framgångsrikt utföra de åtgärder som krävs för att slutföra de processer som tilldelats den stationen. Process, produkt-och resursdefinitioner är alla förutsättningar för verktygskonstruktion.

Virtual Manufacturings konsulter har en lång historia inom verktygskonstruktion för både manuell och  automatiserad miljö med samlade krav från processer, produkter och resurser.